We’re in this together! Stay safe with our COVID-19 guide

View
×
petroi

petro i.

Contributor Level

Total Points
180

About Me

Hi thank you

Social

How I Can Help

https://baohiempetrolimex.com/san-pham/bao-hiem-chay-no-bat-buoc

Interests

https://baohiempetrolimex.com/san-pham/bao-hiem-chay-no-bat-buoc

1 Review by petro

7/16/21

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm mà chính phủ quy định các cá nhân tổ chức doanh nghiệp nhà xưởng phải mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của mình. Sau khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh có xảy ra cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại về tài sản cho người mua bảo hiểm cháy nổ.

petro hasn’t received any votes.

petro hasn’t received any thanks yous.

petro doesn’t have any fans yet.

petro isn’t following anybody yet.

Empty.