We’re in this together! Stay safe with our COVID-19 guide

View
×
Developed in part with a grant from
the National Science Foundation

Tim V.

 • 1 Review
 • 0 Helpful Votes
 • 0 Thank Yous

Experience: Business

Member since March 2020

 • Review

  1

 • First Reviews

  0

 • Thank Yous

  0

 • Fans

  0

 • Profile Views

  13

Review Distribution

About Me

https://timviec.com.vn - Tim viec lam nhanh va tuyen dung 24h tai Timviec.com.vn - Giup ket noi ung vien va nha tuyen dung mot cach de dang, giai quyet van de kho khan nhan su hien nay! Phone: 0981448766 Email: hotro@timviec.com.vn Website: https://timviec.com.vn/van-tai-lai-xe-tai-xe Dia chi: Tang 5, toa nha Ngoi Sao - Star Tower Duong Dinh Nghe, Cau Giay, Ha Noi #timvieclam #timviecnhanh #vieclam #tuyendungtimviec #vieclam24h

1 Review by Tim

3/9/20
https://timviec.com.vn là mt trong nhng website tuyn dng tìm vic làm nhanh ca tt c các ngành ngh hin nay. Nhng cơ hi tìm vic nhanh lương cao, vic làm ti nhà, vic làm thêm hp dn t các nhà tuyn dng uy tín hàng đu cũng s đưc cp nht thưng xuyên cho các ng viên.

Tim hasn’t received any votes.

Tim hasn’t received any thanks yous.

Tim doesn’t have any fans yet.

Tim isn’t following anybody yet.

Similar Reviewers on Sitejabber

tuyendungv
10/5/19

Timviec.com.vn là mt trong nhng website tuyn dng tìm vic làm nhanh ca tt c các ngành ngh hin nay....