We’re in this together! Stay safe with our COVID-19 guide

View
×
athenacomplexp

athenacomplex p.

Contributor Level

Total Points
181

1 Review by athenacomplex

11/11/19

Trong 4 tng thương mi ca chung cư còn có c Spa, Cà phê, phòng Gym, Khu văn phòng làm vic, đây còn có 2 tng hm đ xe, đm bo ô tô, xe máy có ch trông gi cn thn vì bo v túc trc 24/7, an ninh đây cũng khá yên tâm vì đu có đơn v qun lý vn hành. Nói chung là tin ích đ dùng

athenacomplex Has Earned 1 Vote

Athenacomplex P.'s review of athenacomplex.vn earned a Very Helpful vote

athenacomplex hasn’t received any thanks yous.

athenacomplex doesn’t have any fans yet.

athenacomplex isn’t following anybody yet.

Empty.